1 2 3 4 5
MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Angličtina zrádná aneb: Podobnost čistě náhodná II

První padesátka krátkých textů o zrádných slovech v angličtině je uzavřena (viz starší články), otevíráme tedy druhou sadu. Vaše reakce utvrzující nás v přesvědčení, že jste v odlehčeném tónu našli zalíbení, jsou motivací a závazkem. Nechť se líbí.


PRESERVATIVE - PREZERVATIV

Kdejaká konzerva, kdejaký jiný průmyslový výrobek obsahují velké množství nejrůznějších "prezervativů (preservatives)". Alespoň tak je to deklarováno na obalech, které se často ani v nejmenším neunavují komunikovat s českým spotřebitelem česky. My (vy) lingvisté víme, že se jedná o "konzervanty", a ne šlahouny zmuchlané pryže, nelingvisté si s tím asi hlavu příliš nelámou, takže vlastně všechno v pořádku. Anglické "preservative" se ale přeci s českým "prezervativ" v důležitém momentu potkává: v obou případech jde o nějaký druh ochrany, jednou před zkázou, jindy před zrodem. To nám to pěkně rotuje kolem jedné osy, pravda! Zabránit zániku, zabránit vzniku. V anglickém spojení "preserve jar" bychom pak snadno identifikovali "zavařovačku", v "game preserve" zase "oboru", atd. Na vášnivou noc v anglicky mluvících zemích se ale raději shánějte po věcičce nazývané "condom".
Ještě nemohu nepřipojit pár zajímavých čísel o "condomanii" na olympijských hrách, kde se potkává tooolik krásných lidí, že to prostě jinak nejde:
"In Sydney, authorities initially distributed 70,000 condoms to athletes but an additional 20,000 were ordered to meet demand. 300,000 condoms were distributed in 90,000 rooms in 424 hotels (3 stars or more) for the Beijing Olympic Games...."

 

PHYSICIAN - FYZIK

"A physician" je ve Wikipedii definován jako "... poskytovatel zdravotní péče, jenž praktikuje lékařskou profesi zabývající se podporou, údržbou či obnovou lidského zdraví prostřednictvím studia, stanovování diagnóz a léčbou chorob, zranění a jiných fyzických či duševních poruch." Ďábelštější definici lékaře těžko vymyslet, což! Cosi málo z fyziky takovýto člověk jistě ovládat bude muset, ale nepochybně ne tolik, co "physicist = fyzik" zabývající se disciplinou zvanou "physics = fyzika", jehož zase příliš nezajímá "physical fitness = fyzička či fyzické zdraví" lidí. Fyzický se tak liší od fyzikálního, byť by se fyzika sebevíce zabývala výhradně fyzičnem ... Pokud by z této motaniny šla někomu trochu hlava kolem, je tu jednoduchý recept na Gin Fizz (který je tak mocný, že i pašáka se špičkovou fyzičkou může srazit na kolena; slabší povahy pak ráno vyhledávají své "physicians", aby se zbavili buchotu v lebkách):
Shake gin, juice of lemon, and powdered sugar with ice and strain into a highball glass over two ice cubes. Fill with carbonated water, stir, and serve.

 

FAMOUS - FAMÓZNÍ

"Ta hovězí líčka byla prostě fa-mó-zní!", pravil mediálně profláknutý Zdeněk Pohlreich se slastně přivřenýma očima a hlasitým pomlasknutím. Toho chlapa mám rád, bez ohledu na vnější projevy lidství je to chytrý člověk, který cosi umí (mimochodem, pokud si chcete opravdu vychutnat jednotlivé díly jeho pořadu bez pitomého přerušování reklamou a bez protivného pípání, hledejte v archívu TV Prima).
Slovem "famózní" (v poslední době tolik populárním) chtěl zcela jistě vyjádřit extrémně silné nadšení, na něž by nestačila slova "vynikající", "skvělý", "báječný". Anglicky pak např. "superb", "excellent", "great". Určitě NE "famous". Tento falešný přítelíček se vysloveně nabízí, avšak na zcestí tím láká ... Pokud bychom ale chtěli sdělit, že je tato hospoda "proslavená", "vyhlášená" či "proslulá" svojí kuchyní, slovo "famous" bychom dost dobře využili ("famous for"). Pohlreich je "famous chef - slavný kuchař", je ale také "infamous" (neblaze proslulý, nechvalně známý) svými volskými a jinými verbálními eskapádami. No a co.
P.S. Až budete někdy mít chvíli času a velký hlad, a budete shodou okolností v Ostravě, určitě musíte najít restauraci La Vida (představte si ji: uprostřed hnusného komunistického panelákoviště nepoužívaná školka přestavěná na hospodu). Lepšího zacházení, a hlavně: famóznějších hovězích líček, se vám jen tak někde nedostane. (Díky, Tome.) Bon appetit!

 

PROTECTION - PROTEKCE

„Did Obama pull strings for New Black Panthers?“, tázal se americký tisk na podzim roku 2010. Panovala totiž, vcelku oprávněná, obava, že Bílý dům využil svého politického vlivu k manipulaci soudního řízení týkajícího se zastrašování voličů právě Černými pantery. Jako obyčejně případ zapadnul nevyřešen, avšak my zde alespoň máme krásnou frázi z novinových titulků: „pull strings for – tahat za špagátky v něčí prospěch, nadržovat někomu, protěžovat ho“. Stále mám v živé paměti pohnutou dobu rudého teroru, kdy pokud neměl někdo strýčka, který by zatahal za ty správné provázky, těžko si mohl nechat zdát například o vysokoškolském životě. „String-pulling = protekce“ bylo nutné a všudypřítomné.
„Protekce“ může být obecně chápána jako cosi vcelku pozitivního, prokazování přízně a držení ochranné ruky nad hlavou, která to potřebuje, zde použijme krásné anglické „patronage“. Často se ale jedná o nespravedlivé zvýhodňování, protekcionářství, nadržování, na něž by dobře pasovalo anglické „favouritism“, případně „nepotism“. Šedými eminencemi v pozadí zavání další z možných překladů slova „protekce“, a to „backstairs influence“.
Ve většině těchto případů představuje „protekce“ jakousi ochranu či záštitu jedné osoby osobou druhou. Nebylo by ale ideální zvolit v tomto významu velmi lákavé slovo „protection“. S ním bychom uspěli v mnohem obecnějším významu slova „ochrana“, případně „záštita, krytí, jištění“, s posunem k technickým a jiným odborným oblastem: „protection bar = ochranný oblouk“, „protection cover = ochranný kryt“, „protection duty = ochranné clo“, „protection measures = ochranná opatření“, „protection period = ochranná lhůta“, „protection relay = ochranné relé“, ...
Tak tedy: Protekce sice je ochrana, avšak ne každá ochrana je protekce ... Easy, isn’t it?

 

PROSPECT - PROSPEKT

Tak, jak je Česko stupidně prosyceno Masarykovými třídami a náměstími, desítky Ruských měst protínají Prospekty Lenina. Bez ohledu na to, že to byl zpropadený pučista a syfilitik. (Tenhle znáte?: Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka nebo milenka. Zásadně manželka, říká Marx. Aby mohl člověk dělat revoluci, potřebuje mít jisté zázemí. Manželství je buržoazní přežitek. Jedině nejistota s milenkou udrží revolučního ducha v pohotovosti, tvrdí Engels. Co ty o tom soudíš, Lenine? No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky a ty můžeš být v knihovně a učit se, učit se, učit se.) Čeština občas, a hlavně v minulosti, s tímto významem slova prospekt zašpásuje, přednost nicméně dává slovu „třída“, řidčeji pak třeba „bulvár“. Pravděpodobněji se setkáme se slovem „prospekt“ ve významu „informační leták, brožurka = leaflet, brochure, pamphlet, prospectus“. Těch soudruh Lenin dával tisknout tuny, žel bohu to na prostý lid zabralo.
Jestliže je tedy „prospectus“ kus papíru, co je pak „prospect“? V lednu 2011 prohlásil guvernér Gideon Gono, že „Zimbabwe’s recovery and growth prospects are bright ... but there is a need to deepen business and investor confidence“. Ano, líčil „růžové vyhlídky“ a sliboval prosperitu a samá pozitiva. Významový strom slova „prospect“ je tak obtěžkán plody, že se hned v zápětí hlásí o slovo další: „prospect = provádět průzkum“, kupříkladu geologický („geological prospecting“) za účelem nalezení nejrůznějších kamenů dláždících cesty k bohatství. Taky tu máme „prospect = potenciální zákazník“ – „prospect“, jako někdo, kdo by snad mohl své peníze utratit za moje zboží, „customer = zákazník“, jako někdo, koho mám ještě raději, protože to už udělal.
Zkuste si závěrem jen tak na procvičení přeložit větu: „Po nedávném provedení geologického průzkumu jsou naše vyhlídky na obchodní úspěch vynikající a očekáváme značný příliv potenciálních zákazníků.“

 

STOP - STOPOVAT

„S očima na stopkách stopoval na stopkách, jak dlouho stopoval, přitom jen tak pro zábavu stopoval souvislosti mezi postojem stopaře a úspěšností stopování. Asi po hodině stopky, a s nimi celý nesmyslný pokus, stopnul.“
Lehce přestopováno, což! Do angličtiny by se mi rozhodně taková pitomost překládat nechtěla (možná tak ještě první fráze je milá: „mít oči na stopkách“ = „be all eyes“). Pořádek si ve všech těch stopech ale udělat krátce můžeme. „He stopped the car. = Zastavil auto.“, tj. šlápnul na brzdu a své vozidlo znehybnil. „He thumbed/hitched a car. = Stopnul si auto.“, tj. stál u silnice coby „stopař = hitchhiker“ a uspěl. „He traced the car. = Stopoval to auto.“, tj. pověsil se za něj a sledoval ho z bezpečné vzdálenosti, aby zjistil, kam ten pán veze jeho manželku. „He measured the car’s best lap time. = Stopnul nejrychlejší čas na kolo.“, tj. měřil čas se stopkami v ruce.
Krátká rekapitulace závěrem: „zastavit = stop“, „stopovat“ = hitchhike“ (auta u silnice), „stopovat = trace“ (jít po stopách), „stopovat = measure the time“ (čas se „stopkami = stopwatch“).

 

PASTA - PASTA

Itálie dala světu „těstoviny = pasta“. Kdo dal světu zvláštní mazlavou konzistenci nejrůznějších hmot zvanou leckde po světě „pasta = paste“ se asi nedovíme. Každopádně, the world of pasta je neuvěřitelně pestrobarevný a košatý. Stále v něm vládne pevnou rukou italština, a tak mají desítky až stovky druhů těstovin koncovky množného čísla pánského rodu (-ini, -elli, -illi, -etti: capellini, perciatelli, fusilli, spaghetti), či dámského rodu (-ine, -elle: fettuccine, pappardelle), všechny svorně nesoucí deminutivizující význam „malý, drobný“; případně koncovky -oni, -one (vermicelloni, lumacone) s poselstvím „velký“. Kdo nemá alespoň třikrát týdně k obědu „pasta“, jakoby ani nebyl ... Vedle nejrůznějších typů „past = pastes“ („grinding paste = brusná pasta“, „polishing paste = lešticí pasta“, „lapping paste = lapovací pasta“,...), s nimiž se člověk příliš často nesetká, je tu ale také „toothpaste = zubní pasta“, kterou si strkáme do úst několikrát denně po celý (zubatý) život. Dějiny tohoto vynálezu jsou přenádherné, pročež si nemohu neodpustit krátký historický exkurs: Zubní pasta byla vynalezena dávno před zubním kartáčkem, asi před 4000 lety. V počátcích se používaly materiály jako drcené kosti nebo skořápky od vajec či lastury z ústřic, jimiž se ze zubů dřely hrubé nečistoty. Později už to byly prášky z dřevěného uhlí a kůry. Zápach z úst se odstraňoval např. použitím želví krve třikrát do roka. Moderní zubní pasta se zrodila až začátkem 19. století v Anglii, kde ji představil svým pacientům zubař jménem Peabody. Obsahovala mýdlo, a musela být neobyčejně nechutná. Navíc, brusné přísady zubních past ještě donedávna horlivým čističům způsobovaly značné škody na sklovině.
Až si příště pochutnáte na nějaké skvělé „pasta“, nezapomeňte vzápětí potěšit své zoubky a dech použitím nějaké super ultra moderní „paste“.

 

EXACTLY - EXAKTNĚ

Dlouhotrvající spory o to, zda povýšený mizera Sherlock Holmes někdy řekl svému nahravači a poskokovi Watsonovi „Elementary, my dear Watson“ se zdají být definitivně vyřešeny – neřekl (ačkoli na začátku knihy The Crooked Man z roku 1893 utrousil na jednom místě „elementary“ a o kousek dále „...my dear Watson“). Respektive řekl, a to doslova – tedy ne v knize, nýbrž v závěru filmu z roku 1929 The Return of Sherlock Holmes. Tvůrce postavy teoreticky mohl do scénáře mluvit – zemřel o rok později – a tuto větu detektivovi do úst vložit ... Debaty, jestli podobně prohlásil „Exactly, my dear Watson“ nejsou doposud uzavřeny (nikdo si nedal práci s pečlivým pročtením všech Doylových knih). Zastavme se na chvíli nad významem této okřídlené věty. Nabádal jí Holmes svého přítele (o jeho/jejich domnělé homosexualitě se vede další řada učených sporů zejména v souvislosti s mnoha náznaky přímo v textech knih /které ovšem kdo chce najde kdykoli a kdekoli – vzpomeňme např. Rychlé šípy ... / a také s vyhlášeným gayem Oscarem Wildem, jehož Doyle dobře znal, a jež byl v roce 1895 souzen za „neslýchanou obscénnost“), aby se vyšetřování věnoval přísně vědecky a s mikroskopickou přesností? Nebo jí máme rozumět tak, že Watson Holmesovi jako vždy nemírně pochleboval, a za to se dočkal uznání? B je správně. Nenavigoval ho, aby postupoval „exaktně = accurately, scientifically“, ale chválil ho za správný úsudek: „Přesně tak, milý Watsone.“ Tedy: „exactly = přesně, úplně, doslovně, pravdu díš, ...“.