1 2 3 4 5
MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

KODEX KVALITY Asociace jazykových škol a agentur ČR

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR je profesní sdružení zakládající si na kvalitě poskytovaných služeb. Od roku 2005, kdy jsme stáli u založení této organizace, udělali členové AJŠA - dnes 34 vybraných jazykových škol - obrovský kus práce pro zvýšení kvality jazykového vzdělávání v této zemi.


Členství v Asociaci jazykových škol a agentur ČR je prestižní záležitostí. Je možností podílet se na udávání směru jazykového vzdělávání v České republice.
Na svém zasedání začátkem dubna v Olomouci členské organizace přijaly aktualizovaný Kodex kvality, který je nejen podkladem pro nově vznikající normu jakosti podle níž budou organizace auditovány a případně certifikovány, ale také náročným závazkem vůči zákazníkům.   

MK jazykové centrum přijalo tento dokument jako plně závazný pro všechny své pracovníky.

Kodex kvality AJŠA