1 2 3 4 5
MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

CERTIFIKACE SYSTÉMU KVALITY ISO 9001:2001

V říjnu 2007 jsme úspěšně dokončili certifikaci systému jakosti řízení a byli jsme certifikováni špičkovou společností BVQI. Pro odbornou veřejnost je to další zřetelný signál kvality a profesionality.


 
Certifikát ISO 9001:2001 - EN

Politika jakosti

V rámci zavedení systému managementu jakosti vydávám tuto Politiku jakosti jako závazek všech pracovníků k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti.

- Vedení společnosti bude vždy usilovat o plnění požadavků svých klientů poskytováním nejkvalitnějších služeb a neustálým zlepšováním efektivnosti systému managementu jakosti.
- Preferujeme osobní a neformální přístup ke studentům nejen během výuky, ale i prostřednictvím dalších mimostudijních aktivit.
- Dbáme na co nejpřesnější identifikaci požadavků klientů, aby vždy získali to, co očekávali.
- Věnujeme velkou pozornost výběru našich lektorů, tlumočníků a překladatelů.
- Požadavky našich klientů jsou pro nás závazné a jejich spokojenost směrodatná. 
- Naši zákazníci jsou hlavními hodnotiteli funkčnosti systému managementu kvality.
- Spokojenost zákazníků je pro nás nutnou podmínkou pro další prosperitu společnosti.