Môžete nám poslať aj Vaše štruktúrované CV - pdf/doc (nepovinné)