MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Aktuálna ponuka kurzov pre verejnosť 2016-2017Začiatok výučby: 39. týždeň 2016 ( od 26.9.2016.)

Dĺžka výučby: 35 týždňov

      Ukončenie ročníka: 24. týždeň 2017
 
Všetky aktuálne ponúkané kurzy sú kurzy typu KOMFORT, teda 4-8 osôb v skupine. V prípade vytvorenia väčšej skupiny, sa typ kurzu mení na kurz ŠTANDARD, pri ktorom sa upraví cena smerom dole. Kurzy s menším počtom osôb budú kalkulované individuálne.
 
Zmluvný vzťah medzi študentom a jazykovou školou upravujú Všeobecné obchodné podmienky.
 
Prihlásiť sa môžete osobne alebo elektronicky. Vyberte si kurz z našej ponuky, vyplňte prihlášku a pošlite alebo prineste nám ju spolu s zálohou 20,-€, ktorá vám bude odrátaná z celkovej sumy za kurz.
 
Platba kurzovného je uvedená na liste každého kurzu v ponuke. V nevyhnutnom prípade môžete kurz vyplatiť v dvoch splátkach, viď ponuka kurzov, listy s popisom kurzov.
 

 

 

 

ZÁKLADNÁ PONUKA KURZOV PRE VEREJNOSŤ V SKALICI 2016-2017 TU


V prípade záujmu o štúdium v Hodoníne je ponuka kurzov tu.