MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Tradične vyučované jazyky

 

  • ANGLIČTINA
  • NEMČINA
  • ŠPANIELČINA
  • TALIANČINA
  • FRANCÚZŠTINA
  • RUŠTINA
  • SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (vyučujeme v týchto jazykoch: angličtina, nemčina, taliančina)
 
V prípade záujmu o výučbu iného jazyka sme schopní pripraviť študijný program a spustiť kurz v termíne do dvoch týždňov.
 
Všetky jazyky vyučujeme od úplných začiatočníkov až po vysokú pokročilosť (C2), angličtina býva od druhého ročníka alternovaná alebo výhradne vyučovaná zahraničnými lektormi s jazykovým vzdelaním a medzinárodnými skúsenosťami s výučbou dospelých.
Zameranie výučby pokrýva všeobecný jazyk až  po jeho špecializované využitie ako napr. obchodné zručnosti alebo technika. Všetky kurzy vedieme s jednoznačným dôrazom na rozvoj porozumenia hovoreného slova a hovorený prejav samotný. 

 

DRUHY KURZOV TU