MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Firemní výuka

Aktuálně: Nabídka odborných jazykových kurzů pro pracovníky obchodních oddělení

 

V září 2020 zahajujeme kurzy anglického, německého a ruského jazyka pro pracovníky obchodních oddělení, kteří ke své práci potřebují denně komunikovat v těchto jazycích. Tyto kurzy v 5-ti specializovaných blocích jsou zaměřeny na komunikační dovednosti, rozšíření slovní zásoby a zlepšení mluveného projevu. Po dobu 5 týdnů v termínech zvolených po dohodě, pod vedením zkušenými lektory v obchodní oblasti.


Tyto specializované kurzy jsou součástí projektu Business Communication Ultimate a jsou určeny pro profesionály, kteří potřebují dosáhnout zásadního pokroku v dané oblasti. První blok je zaměřen na prezentace. Systematicky Vás provedeme všemi stádii prezentace od její organizace, přes používání správného jazyka, řeč těla, až po jednotlivé atributy samotné prezentace. Pak navazují další bloky se zaměřením dle rozpisu.


Rozpis kurzů obchodního jazyka:


1. blok Prezentace –  5 týdnů
2. blok Obchodní jednání – 5 týdnů
3. blok Obchodní korespondence – 5 týdnů
4. blok Prodej a vyjednávání – 5 týdnů
5. blok Telefonování efektivně – 5 týdnů


Cena jednoho bloku kurzu pro jednu osobu je 1600,-Kč. Počet účastníků ve skupině – 4 až 6 (předpokládáme účast z různých firem.) Minimální vstupní úroveň: A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (poskytujeme stanovení vstupní úrovně ZDARMA).
Firmy mohou také využít možnosti, kdy si samy určí zaměření jazykového kurzu pro své pracovníky i místo a čas výuky dle svých pracovních možností.


Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám poskytneme další informace a zodpovíme veškeré dotazy. OBECNÉ INFORMACE O FIREMNÍ VÝUCE


Dlouhodobě a každoročně pečujeme v Česku a na Slovensku o přibližně 500 firemních studentů, měsíčně u našich firemních zákazníků odučíme přes 1200 vyučovacích jednotek. Tato dvě čísla jsou jednak velkým závazkem pro nás, jednak jasnou informací pro budoucí klienty (protože tolikrát nelze splnit náročná výběrová kritéria náhodou).

Vysoká kvalita poskytovaných služeb je alfou i omegou veškeré naší činnosti.
 

 • V roce 2005 jsme se stali jedním ze zakládajících členů Asociace jazykových škol a agentur ČR, jejíž členové musejí splňovat nepřísnější kritéria.  
 • V roce 2007 jsme zavedli a certifikovali (Bureau Veritas) systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2001 (viz politika jakosti).
 • V roce 2011 jsme přijali Kodex kvality jazykové výuky
 • V roce 2012 byl náš systém řízení certifikován (Bureau Veritas) v souladu s normou AJŠA kvalitního jazykového vzdělávání (viz certifikát).

 

Těmito, a mnoha dalšími kroky, zřetelně sdělujeme našim klientům, co od nás mohou očekávat, současně se jimi odlišujeme od obrovského množství subjeků pohybujících se na trhu jazykového vzdělávání v ČR a SR.

 

MK JAZYKOVÉ CENTRUM JE OD R. 2013 PARTNERSKOU ŠKOLOU AUTORIZOVANÉHO TESTOVACÍHO CENTRA CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK - CERTIFIKÁT PARTNERSTVÍ ZDE - COŽ PŘINÁŠÍ ŘADU VÝHOD PRO NAŠE STUDENTY, KTEŘÍ SE ROZHODNOU SKLÁDAT NĚKTERÉ Z CAMBRIDGESKÝCH ZKOUŠEK.


CERTIFIKÁT JAZYKOVÉ POKROČILOSTI
 

Naši studenti na konci studijního celku (zpravidla školní rok) získávají tento CERTIFIKÁT O DOSAŽENÉM STUPNI JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ. Certifikát je výbornou pomůckou k lepšímu profesnímu uplatnění, přesně definovanou položkou do životopisu, formálním potvrzením jazykové úrovně.
Tento certifikát na základě testování vystavujeme osobám, které nejsou našimi studenty za cenu 500,- Kč.

 

Protože víme, co naši zákazníci potřebují, a neustále udržujeme náskok před konkurencí, vyvinuli jsme pro ně unikátní on-line systém hodnocení studentů - přímo na těchto stránkách je uložen archív s historickými hodnoceními každého sledovaného studenta (dnes přes 1300 aktivních studentů a celkem 4500 hodnocení) aktualizovaný několikrát ročně; přístup k němu má pouze oprávněný pracovník, který může velmi snadno sledovat dosažené pokroky.
Už žádná složitá testování (naše studenty známe a hodnotíme v průběhu celého sledovaného období), už žádné haldy papírů s výsledky testů za několik let. Místo toho přehledný a moderní systém dostupný odkudkoli.

 

... a ještě poznámka: Je to zadarmo ...


Výběr z nabídky typů firemních kurzů:

 

 • jazyk podle potřeby 
 • pokročilost od začátečníků po udržovací konverzaci s rodilými mluvčími
 • všeobecná komunikace (bez specializace)
 • specializace (obchod, technika, ekonomika, ...)
 • zpracování firemních materiálů do podoby uceleného kurzu
 • obchodní jazyk
 • vedení společenské konverzace
 • obchodní korespondence
 • efektivní telefonování
 • prezentace
 • jednání
 • vyjednávání
 • marketing
 • pracovní pohovor úspěšně
 • a řada dalších témat podle přání...

 

Firemní kurzy sestavujeme vždy podle přání zákazníků. Kdykoli jsme schopni velmi pružně reagovat na vaše potřeby co do obsahu, času, místa či intenzity výuky, a kurzy "ušít na míru".
 

Vyžádejte si nabídku komplexního firemního vzdělávání.

Výuka pro firmy, organizace a zájmové skupiny probíhá vždy v čase a frekvenci, kterou si zákazník určí, buď přímo na pracovišti, nebo v našich učebnách. Kurzy mohou být situovány do dopoledních či odpoledních hodin, na víkend, popřípadě v kombinaci.

 

Plán studia

Před zahájením kurzu vždy na základě analýzy potřeb a možností zákazníka vypracujeme vzdělávací projekt a otestujeme jazykovou úroveň posluchačů (tato služba je poskytována zdarma).

Při samotné výuce se soustředíme na přirozené a komplexní předávání jazyka v logických celcích, posluchači jsou od samého začátku vedeni k osvojení si schopnosti automatizovaného dorozumívání v každodenních situacích.

 

Lektoři

Budete vedeni zkušenými českými nebo zahraničními lektory s patřičnou kvalifikací. Naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením, při němž je posuzována jejich odborná úroveň, kvalifikace, praxe ve výuce a především schopnost předat své znalosti posluchačům. Náš lektorský sbor je stabilizovaný a na vysoké profesionální úrovni.

 

Učební materiály

Při předběžných konzultacích vám doporučíme nejvhodnější studijní materiály (v současné době u všeobecných kurzů doporučujeme především ucelené řady nakladatelství Oxford University Press, Express Publishing a Polyglot). Při výuce využíváme autentické texty, nahrávky, videokazety a celou řadu dalších doplňkových materiálů.


Zaměření výuky

Kromě kurzů obecného jazyka jsme v případě zájmu klienta schopni nabídnout kurzy specializované na určitý obor. Nejčastěji se jedná o kurzy zaměřené na obchodní, bankovní nebo technickou terminologii, zajistíme však i výuku v jiných oborech přesně podle vašich specifických požadavků a potřeb.

 

Testování

Po dohodě s objednavatelem vzdělávacího programu provádíme pravidelné reprezentativní testování dosažených studijních výsledků, případně předkládáme periodické "Progress Reports", kde provedeme přehlednou analýzu efektivity, a v případě nepříznivých výsledků navrhneme korektivní opatření (i tato služba je poskytována zdarma!).

 

Smlouva

Po projednání veškerých podrobností týkajících se délky a intenzity kurzu, rozvrhu, místa, ceny, atd., připravíme dohodu o poskytnutí služeb.
Minimální smluvní počet vyučovacích hodin je 40.


Cena

Výše kurzovného závisí na pokročilosti posluchačů, časové náročnosti kurzu, specializaci, celkovém počtu objednaných hodin, dostupnosti místa konání kurzu atd.
Cena za 1 vyučovací hodinu (45 minut) začíná na 340,- Kč. Doporučený počet studentů v jedné skupině: max. 6 (při vyšších počtech výuka ztrácí efektivnost).