MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Naši lektoři

 

 
O naše studenty ve veřejnostních i firemních kurzech na Moravě a na Slovensku pečuje poměrně rozsáhlý tým čítající okolo 40 vysoce kvalifikovaných, školených a zkušených českých, slovenských a zahraničních lektorů. 


Plně si uvědomujeme, že jazyková škola vytváří systém, nastavuje pravidla, atd., avšak veškerý čas studenti tráví pouze s lektorem. Tím se lektor stává nezbytnou podmínkou úspěchu školy. Přirozeně neexistuje člověk, který by se líbil všem, stejně tak neexistuje lektor, který by po všech stránkách vyhovoval všem. Velmi striktními podmínkami pro výběr našich spolupracovníků, jejich monitoringem a dalším vzděláváním však dokážeme pravděpodobnost, že si student a lektor "nesednou" snížit na minimum.   
 

Zpětnou vazbu o kvalitě výkonů našich lektorů pravidelně získáváme jednak prostřednictvím hospitací v hodinách, jednak pomocí dotazníků spokojenosti (ke stažení zde). 

 


Profesní požadavky na lektory MK jazykového centra

 

Všichni lektoři procházejí náročným třístupňovým výběrovým řízením (v souladu s požadavky ISO):

 

1. stupeň: Primární selekce za základě profesního životopisu 

 

  • jazyková kvalifikace
  • formální vzdělání
  • praxe
  • doporučení

 

2. stupeň: Osobní pohovor 

 

  • zjišťují se osobnostní předpoklady lektora k výuce
  • kandidát je podroben lingvisticko-pedagogickému testování

 

3. stupeň: Ukázková hodina


Schopnosti kandidáta jsou prověřeny v praxi pod dohledem zkušeného specialisty.  

 

Pouze uchazečům, kteří úspěšně projdou tímto třístupňovým výběrovým řízením, nabízíme zaměstnání. Značně si tak zužujeme okruh možných spolupracovníků, vůči našim klientům je to však jediný férový přístup.