MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Tlumočení

 
Spousta lidí je dnes schopna na nějaké úrovni komunikovat alespoň jedním cizím jazykem. Není ale obtížné si představit situace, v nichž chabá znalost daného jazyka může způsobit tragédii nebo alespoň pořádnou ostudu. V tuto chvíli nastupují profesionální tlumočníci, kteří pomohou zdárně zvládnout jakékoli jednání.


Tito lidé nejenže ovládají jazyk na excelentní úrovni, musejí být také schopni mluvené slovo interpretovat, zvládají tudíž techniky efektivní komunikace, jsou dobrými psychology a diplomaty, kteří se dokáží přizpůsobit situacím, do nichž se při výkonu své profese dostanou. Ovládají problematiku spousty oborů tak, aby se mohli stát hlasem svých zákazníků, současně se na určitý okruh oborů specializují, tudíž se zřejmě stane, že profesionální tlumočník není ochoten přijmout jakoukoli zakázku, zvláště pak, když není dostatek času na přípravu výkonu. Jsou velmi flexibilní, jejich reakce jsou rychlé a přesné. Budou s Vámi cestovat na kraj světa.  


Z výše uvedených, a řadě jiných, důvodů je třeba si dobře ujasnit, proč a k čemu tlumočníka potřebujete, jaké informace a zázemí mu můžete poskytnout, a obecně, co očekáváte. Součástí naší práce je zajistit tlumočníkům co nejlepší podmínky k výkonu jejich velmi náročné profese. Proto Vám budeme při sjednávání zakázky klást řadu otázek a chtít množství informací.


Naším i Vaším cílem je, aby jakékoli jednání s přítomností tlumočníka proběhlo hladce, bezproblémově a ke všeobecné spokojenosti. K tomu máme k dispozici tým zkušených odborníků, kteří jsou Vám k dispozici.