MK jazykové centrum CZ  MK jazykové centrum SK

Než si objednáte překlad


Velké i malé firmy dnes čile obchodují, a tudíž i komunikují, se zahraničními partnery. Potřeba písemné komunikace v cizím jazyce je čím dál intenzivnější, a je jasné, že zaměstnanci nemají obyčejně ani čas, ani dostatečnou jazykovou výbavu k tomu, aby kvalitní překlad zvládli sami. A je celkem jedno, jestli se jedná o každodenní elektronickou komunikaci, překlady katalogů, smluv, technických specifikací, firemních materiálů, atd.

Těm, kdo s překladatelskou agenturou nebo překladatelem komunikují téměř denně, není nutno příliš vysvětlovat, jak si zajistit dobrý, levný a rychlý překlad. Za více než 2 desítky let překladatelské a agenturní praxe Vám však můžeme poskytnout několik základních a univerzálních rad, jak dojít k cíli bez rizika.


(Přečtěte si také text Překladatel na volné noze nebo překladatelská agentura?)


1. Opravdu potřebuji překlad?

Pokud si necháte přeložit několikasetstránkový dokument, zřejmě za něj zaplatíte desítky až stovky tisíc korun. Je tedy dobré si ujasnit, jestli je celý dokument tak důležitý, nebo jestli by nestačilo vybrat a nechat přeložit jen podstatné části.

 

2. Kdo to přeloží?

Otázku, jestli překlad zadáte překladateli na volné noze nebo překladatelské agentuře, ponechme stranou (pojednáme o ní na jiném místě). Cena překladu by také neměla být jediným kritériem při výběru dodavatele, byť je jistě kritériem zásadním (poměr kvalita a cena je i u překladu stejně důležitý jako u každého jiného zboží). Optimální je nechat si dodavatele doporučit od známých nebo obchodních partnerů. Není nad osobní zkušenost a radu z první ruky. Pokud tato možnost z jakéhokoli důvodu nevyjde, je dobré obětovat trochu času a udělat si průzkum či výběrové řízení, poptat dodávku od agentur nebo překladatelů, kterých je na specializovaných serverech velké množství. Už podle prvních reakcí a profesionality zpracování nabídky si můžete udělat obrázek jak bude s Vaším překladem naloženo. V dnešní době může být dodavatel překladů na druhém konci země nebo světa, na rychlost to mít vliv nebude.

 

3. Komunikujte s dodavatelem

Pokud Vám má dodavatel poskytnout kvalitní práci, potřebuje základní informace - jaký je účel překladu (pouze informativní nebo bude podkladem pro zakázku v ceně miliónů? je v případě angličtiny překlad určen britskému nebo americkému čtenáři? bude překlad společnost reprezentovat v katalogu na těžkém křídovém papíře? atd.). Dobrý dodavatel s Vámi bude komunikovat o terminologii, bude chtít kontaktní osobu, se kterou je možno speciální pojmy konzultovat. Není to důkaz neschopnosti, právě naopak.

 

4. Potřebuji ověřený nebo běžný překlad?

Ověřený překlad může zhotovit jen překladatel (tlumočník) jmenovaný příslušným krajským soudem. Při svém výkonu je povinen dodržovat zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. V případě ověřeného překladu je překlad svázán s originálem dokumentu a opatřen soudněznaleckou doložkou. Takovýto překlad je přirozeně dražší, a je vyžadován státními institucemi jako jsou matriky, finanční úřady, soudy, atd. (rodné listy, oddací listy, plné moci, smlouvy, vysvědčení a diplomy, doklady o příjmech, ...).

 

5. Potřebuji korekturu rodilým mluvčím?

Překlad do cizího jazyka může být doplňkově a na vyžádání zkorigován rodilým mluvčím daného jazyka. Přestože je český překladatel odborník, má vysokoškolské vzdělání a značnou praxi, jsou situace, kdy má smysl si za 100% jazykovou a především stylistickou čistotu textu připlatit. Mezi takové situace patří webové prezentace, propagační materiály a manuály, výroční zprávy, atd.


6. Rozsah překladu

Jako nejférovější určení celkového rozsahu překladu - který je následně podkladem pro kalkulaci ceny - je tzv. "normostrana" (NS), což je 1800 úhozů (včetně mezer) v cílovém dokumentu. Stává se, že zákazník občas dodá dokument, v němž je na jedné stránce od kraje ke kraji nacpáno velikostí písma 4 pět až šest normostran ... Obyčejně se zaokrouhluje na celou desetinu NS nahoru, avšak najdete mnoho překladatelů, kteří z nějakého záhadného důvodu účtují každou započatou NS jako celou (byť by na ní byla tři slova). Rozsah cílového dokumentu se může od zdrojového o něco lišit podle typu jazyka (překlad do angličtiny je většinou o 10% rozsáhlejší než zdrojový český text, u němčiny to bývá 20%, u španělštiny až 30%). Často je při zadání překladu k dispozici pouze naskenovaný dokument ve formátu pdf. V takovém případě bývá cenová nabídka pouze "poučeným odhadem", protože přesný rozsah v takovém formátu spočítat nelze.

 

7. Cena překladu

Podstatné je znát cenu předem. Jedině tak se vyhnete nepříjemným překvapením a sporům. Cena často neobsahuje pouze jednotkovou sazbu za normostranu, mohou k ní být přičítány nejrůznější příplatky (za rychlost dodání, odbornost, grafické zpracování, korekturu rodilým mluvčím), případně slevy (pro stálé zákazníky, množstevní). Je běžné, že agentury i překladatelé účtují jako minimální rozsah 0,5 normostrany (v této ceně je zahrnuta administrace s vystavením faktury a jejím odesláním, atd).